Rite en Tempel

“Hoewel de kern van het maçonnieke gedachtegoed uit de klassieke Oudheid dateert, vormt dat op zich weer een weerspiegeling van veel oudere menselijke ervaringen, die via oude mythen en symbolen tot ons zijn gekomen en deel uitmaken van ons denken.”

Jan den Ouden
Het sacrale landschap – Tempeltuin voor de vrijmetselaar

Het eerste nummer van 2023 is één eerbetoon aan de tijdloze schoonheid van de creatieve geestelijke arbeid die in de loge verricht wordt.

Willem Verstraaten

Schoonheid en levenskunst

cursief

De schoonheid komt het best tot haar recht als we tonen de koninklijke kunst meester te zijn, door niet te praten over de eerbiedwaardige herkomst en het edele doel van vrijmetselarij, of over dode broeders van talent. Maar door voor de hoogste levenskunst te gaan.

“De rite van de loge speelt zich af in een denkbeeldige tempel. Dat is geen eredienst voor een of andere godheid: de afspraak van vrijmetselaren is dat ze hun particuliere godsideeën buiten de tempelpoort laten. Juist zó kunnen ze elkaar wezenlijk ontmoeten, in een gezamenlijk religieus spel waarin de schoonheid centraal staat.”

Word deelnemer van Ritus en Tempelbouw en ontvang Thoth 6 keer per jaar.

Jef Asselbergh

Hoezo een tempel?

De steeds opnieuw gecreëerde maçonnieke ruimte

“Een tempel was en is een van de gewone wereld afgesneden, afgebakende, beschermde ruimte waar niet iedereen toegelaten is en waarbinnen afspraken gelden over wat men er doet en wat men er niet doet, afspraken die bovendien kunnen afwijken van wat buiten die ruimte gebeurt.”

Jelle van der Toorn Vrijthoff

Ritus en Tempelbouw wordt R&T

‘Regit et tollit’ opnieuw verbeeld

“De leerling moet na veel oefenen een gemis voelen. Hij wil voortgaan op de schemerige weg naar het licht. Dat is het juiste moment voor de meester om de sluier iets op te lichten en de leerling in te wijden in een van de geheimen van het ambacht.”

Het nieuwe ontwerp wordt in de nieuwe Thoth gepresenteerd.

Guy Liagre

De symboliek van biddende gebaren

Knielen en staan

Maçonnieke rituelen bestaan uit woorden, tekens en aanrakingen. Ook bewegingen spelen echter een rol. Gebeden gaan, ter begeleiding van gesproken woorden, in alle religies en maçonnieke tradities gepaard met gebaren.

Fred van der Drift

Maatstok en marsroute

De gezel aan de tekentafel en op reis

Wij meten als we op kosmische schaal meten, mét de afstand tegelijk de tijd. Onze loge reikt van het middelpunt van de aarde tot een onmetelijke hoogte. Hoe verder weg ik omhoog de ruimte in kijk, hoe langer geleden de dingen die ik zie gebeurd zijn.

Ontvang Thoth

Word deelnemer van Ritus en Tempelbouw en ontvang Thoth 6 keer per jaar.

© Ritus en Tempelbouw 2023