Logehistorie van Spanje

De Spaanse vrijmetselarij is er een van constanten: het doorzetten van de liberale roeping om vernieuwende gedachten.

Virtuviaanse vrijmetselarij

Inmiddels is duidelijk dat het maçonnieke gedachtegoed zijn oorsprong vindt in de vroege Italiaanse Renaissance (15de eeuw), die op haart beurt weer putte uit het klassieke gedachtegoed van de eerste twee eeuwen van onze jaartelling.