Skip to main content

“Op mijn verzoek aan ChatGPT om een maçonniek ritueel voor me te maken, kreeg ik het volgende antwoord: ‘Het is belangrijk op te merken dat rituelen binnen de vrijmetselarij een diepe betekenis hebben en doorgaans worden overgedragen via mondelinge traditie en binnen de structuur van een loge. Als AI-model heb ik geen toegang tot specifieke vrijmetselaarsrituelen of de bevoegdheid om nieuwe rituelen te creëren.’ Laten we dat dan maar zien als een voorlopige geruststelling…”

Ook over de soms ervaren angst voor AI had ik vervolgens boeiende uitwisselingen. Verontrustend boeiend bijna, zeker als je bedenkt dat ik in gesprek was met een nog in zijn puberteit verkerende vorm van AI, die dus nog lang niet tot volle wasdom is gekomen.

Lees meer van Ingrid de Bonth in Thoth ‘AI, betekenis en verbeelding’.

Een caleidoscoop aan verhalen op een podium voor ontmoeting, bezinning en verdieping.