Verbeelding van tijd en eeuwigheid

De vraag is dan ook hoe een seculiere gemeenschap, zonder de hulp van een metafysische en parallelle imaginaire werkelijkheid, kan komen tot een aanvaardbaar beschavingsniveau

“Het bewustzijn vormt het wezen van ieders leven. Zodra het bewustzijn ons heeft verlaten, zoals dat bijvoorbeeld bij de meest vergaande dementeringsverschijnselen het geval is, zijn wij niet meer degenen die we waren. We zijn dan afgedaald naar het vegetatieve stadium waar het menselijk-zijn afwezig is.”

Voor de meeste religies geldt dat ze hun aanhangers levenslessen verschaffen om aldus tot een betere samenleving te komen. Mensen krijgen door de godsdienst duidelijke aanwijzingen hoe zich te gedragen, waarbij de beloning voor het goede gedrag, c.q de bestraffing voor het slechte gedrag, wellicht al tijdens het leven zélf maar in ieder geval na het overlijden in overvloed uitgekeerd zal worden.

Voor de seculiere samenleving ontbreekt een dergelijk ‘uitgesteld’ beloon- en strafsysteem. De vraag is dan ook hoe een seculiere gemeenschap, zonder de hulp van een metafysische en parallelle imaginaire werkelijkheid, kan komen tot een aanvaardbaar beschavingsniveau…

Lees hieronder alvast het artikel.

Ontvang de nieuwsbrief

Ontvang elke maand een artikel in je mailbox.