De maat van alle dingen

AI is het probleem niet, het is nu juist een metafoor voor het verdwijnen van de menselijke maat uit de samenleving.

Virtuviaanse vrijmetselarij

Inmiddels is duidelijk dat het maçonnieke gedachtegoed zijn oorsprong vindt in de vroege Italiaanse Renaissance (15de eeuw), die op haart beurt weer putte uit het klassieke gedachtegoed van de eerste twee eeuwen van onze jaartelling.