Skip to main content

“In de loge wordt verscheidenheid gerespecteerd. Meer nog: zij zou het uitgangspunt moeten zijn voor uitwisseling en nadenken. Maçonnieke pluraliteit hoeft dus niet te vervallen in relativisme van eigen maçonnieke keuzes. De bereidheid tot ontmoeting en dialoog dient daarentegen de onderlinge verstandhouding te voeden en te onderhouden.”

Lees meer van Guy Liagre in Thoth 5 2023.