Een nieuwe Meester?

Het antwoord op mijn eerste vraag aan ChatGPT hoe A.I. werkt in een maçonnieke bijeenkomst, bevat onder meer volgende stellingen: het systeem kent geen toepassingen van A.I. tijdens dergelijke bijeenkomsten.

Bespreek polarisering in de loge

De loge, een plek waar vredelievende en gezagsgetrouwe mensen, ver van politiek en religie, universele vriendschap nastreven, biedt een schuilplaats ten aanzien van de veelvoudige uitdagingen van polarisatie.