Logehistorie van Spanje

De Spaanse vrijmetselarij is er een van constanten: het doorzetten van de liberale roeping om vernieuwende gedachten.

Laboratorium van dialoog en ontmoeting

“In de loge wordt verscheidenheid gerespecteerd. Meer nog: zij zou het uitgangspunt moeten zijn voor uitwisseling en nadenken. Maçonnieke pluraliteit hoeft dus niet te vervallen in relativisme van eigen maçonnieke keuzes. De bereidheid tot ontmoeting en dialoog dient daarentegen de onderlinge verstandhouding te voeden en te onderhouden.” Lees meer van Guy Liagre in Thoth 5 […]

De maat van alle dingen

AI is het probleem niet, het is nu juist een metafoor voor het verdwijnen van de menselijke maat uit de samenleving.

De toverbal

Door technologie zijn we goden geworden op de kermis, hongerend naar aandacht. En nu leven we als in de fabriek van Willy Wonka.

Nieuwe rituelen

Ook over de soms ervaren angst voor AI had ik vervolgens boeiende uitwisselingen. Verontrustend boeiend bijna.

Verbeelding van tijd en eeuwigheid

De vraag is dan ook hoe een seculiere gemeenschap, zonder de hulp van een metafysische en parallelle imaginaire werkelijkheid, kan komen tot een aanvaardbaar beschavingsniveau

Een nieuwe Meester?

Het antwoord op mijn eerste vraag aan ChatGPT hoe A.I. werkt in een maçonnieke bijeenkomst, bevat onder meer volgende stellingen: het systeem kent geen toepassingen van A.I. tijdens dergelijke bijeenkomsten.

Wat de taal vermag

Wat we in onze loges toch hopelijk steeds weer oefenen als ‘compareren’, lijkt zijn weg helaas niet te vinden in de digitale context.

Bespreek polarisering in de loge

De loge, een plek waar vredelievende en gezagsgetrouwe mensen, ver van politiek en religie, universele vriendschap nastreven, biedt een schuilplaats ten aanzien van de veelvoudige uitdagingen van polarisatie.