Skip to main content

Voor vrijmetselaren is de reis naar zelfontdekking en innerlijke groei een essentieel onderdeel van hun pad. Tijdens de jaarlijkse Rituelendag krijgen deelnemers de kans om door verschillende gekleurde kamers geleid te worden, elk met een eigen thema en diepere betekenis. Onderweg komen we de complexiteit van onze eigen dualiteiten tegen en helpt het ons te navigeren door zowel onze innerlijke wereld als de externe wereld om ons heen.

Het labyrint, waar de kleuren samenkomen, symboliseert de levensreis vol uitdagingen en ontdekkingen. Het labyrint herinnert ons eraan dat de weg naar binnen net zo belangrijk is als elke externe zoektocht. Door dit pad te bewandelen, krijgen we de kans om ons te confronteren met onze innerlijke wereld en de uitdagingen die daarbij horen. Daarom speelt tijdens de studiedag het labyrint een centrale rol. Om van de cirkel naar het punt te gaan.

Lees meer over de studiedag

Leiderschap door bewogenheid

Een van de meest betekenisvolle kamers van de Rituelendag is de Groene Kamer. Hier kunnen deelnemers beleven dat liefde en zorg voor anderen de basis vormen van echt leiderschap. Groen symboliseert verbondenheid met alles wat leeft en laat ons weten dat ware kracht voortkomt uit een diepe verbondenheid met onze omgeving. Het is niet alleen belangrijk om onze eigen ideeën uit te zenden, maar ook om te ontvangen en te reflecteren op de rijke overvloed aan ideeën en gevoelens van anderen.

 

In de groen kamer worden we uitgedaagd om in verbondenheid met onszelf verantwoordelijkheid te nemen.

De cirkel van onze eigen natuur

Een andere belangrijke ruimte binnen deze ervaring is gewijd aan meditatie over de cyclische aard van het leven. Hier worden deelnemers uitgenodigd om te reflecteren op de ritmes van het leven, belicht door de zon van het oosten, zuiden en westen en het donker van het noorden. Deze ruimte helpt ons onze plaats in het grotere geheel te begrijpen en herinnert ons aan de voortdurende wisselwerking tussen licht en duisternis, groei en verval.

 

Ons innerlijk kompas leidt ons naar waarheden die verder gaan dan het logische verstand

 

Onze acties zorgen voor reactie in de wereld

Tijdens deze bijzondere Rituelendag ontdekken deelnemers ook hoe hun gedachten, gevoelens en acties echo’s veroorzaken in de uitgestrektheid van het universum. Dit besef maakt ons bewust van de diepe verbondenheid tussen onszelf en de wereld om ons heen. Door bewust te leven en deze verbinding te erkennen, kunnen we bijdragen aan het welzijn van het geheel. Ons innerlijk kompas leidt ons naar waarheden die verder gaan dan het logische verstand, en deze ervaring helpt ons om deze waarheden te verkennen en te integreren in ons dagelijks leven.

De doorgaans diepe impact van de Rituelendag wordt deze keer kleurrijk verrijkt en we nodigen u uit om te ontdekken hoe deze ervaring bijdraagt aan uw spirituele groei. Voor vrijmetselaren en hun naasten biedt deze dag een waardevolle gelegenheid om hun reis naar zelfontdekking voort te zetten en een diepere verbinding met zichzelf en de wereld om hen heen te cultiveren.

Lees meer over de studiedag

Rituelendag 2024 ‘van vervreemding naar thuiskomen’

Een caleidoscoop aan verhalen op een podium voor ontmoeting, bezinning en verdieping.