Laboratorium van dialoog en ontmoeting

“In de loge wordt verscheidenheid gerespecteerd. Meer nog: zij zou het uitgangspunt moeten zijn voor uitwisseling en nadenken. Maçonnieke pluraliteit hoeft dus niet te vervallen in relativisme van eigen maçonnieke keuzes. De bereidheid tot ontmoeting en dialoog dient daarentegen de onderlinge verstandhouding te voeden en te onderhouden.” Lees meer van Guy Liagre in Thoth 5 […]

De maat van alle dingen

AI is het probleem niet, het is nu juist een metafoor voor het verdwijnen van de menselijke maat uit de samenleving.

De toverbal

Door technologie zijn we goden geworden op de kermis, hongerend naar aandacht. En nu leven we als in de fabriek van Willy Wonka.