Van dualiteit naar polariteit…

Tegenstellingen horen bij ons leven en worden op velerlei manieren gepresenteerd. In het yin en yang is het contrast met elkaar verbonden, het wordt van contrast complementair aan elkaar, een eenheid. Dan worden de polariteiten dualiteiten, samen horende eenheden. En die herkennen we in de maçonnerie volop.