THOTH

Visioenen en vergezichten

Het dubbeldikke nummer van Thoth dat in november verschijnt, is één lofzang op de visionaire vermogens van de menselijke verbeelding.

In vervoering van het vervlogen visioen

“Net zoals Dante verstijft als hij zijn Beatrice voor het eerst ontmoet, zoals een vlam het kaarsvet doet neerstromen en verstijven, zo zullen vele mensen dat bijzondere en ongrijpbare gevoel ervaren als zij op het eerste gezicht verliefd worden: iets in een ander zien waar de ander zelf (nog) geen weet van heeft.”

– Jan-Willem Verberne

De scheppende mens

De menselijke verbeeldingskracht kan visioenen scheppen die zich niets aantrekken van fysieke beperkingen. Alles wijst erop dat de mens sluipenderwijs zó gemachinaliseerd wordt met prothesen en app-afhankelijkheid dat zij straks eenvoudig te vervangen is door een robot. Maar… maak de scheppende mens maar eens na, die in staat is zich een onzichtbare immateriële wereld voor te stellen! 

In dit nieuwe nummer

November 2022

“Geloof leidt tot vertrouwen in het leven: het idee dat het leven goed is zoals het is, ook al kunnen we zien dat er veel verdriet, pijn en kwaad is in de wereld. Maar uiteindelijk is er schoonheid en liefde. Het maakt het mogelijk om zelfs in moeilijke momenten perspectief te blijven zien en te beseffen dat er in elke situatie nog keuzen zijn over hoe met die situatie om te gaan.”

– Erik van Praag

Geloof in het ongeziene

De helende kracht van kunst

“Momenteel keren tal van vervolgde en gemarginaliseerde tradities terug: van sjamanisme tot hekserij. Voor velen hebben zij grote betekenis bij het zoeken naar een herstel van balans met de natuur of zijn tot steun bij een innerlijke zoektocht naar zingeving.”

– Wouter Welling

Duitse vrijmetselarij rond 1900

“In dezelfde jaren waarin de Duitse vrijmetselaren steeds meer in rechts-nationalistisch vaarwater terecht kwamen, trokken de Nederlandse maçons zich terug in hun wereld van symbolen en rituelen. Pas geruime tijd na WOII, rond 1960, ontstond hier een poging om via een ‘Maçonniek Réveil’ te ontsnappen aan de introverte maçonnieke wereld van de eerste drie decennia van de 20ste eeuw.”

– Willem Meijer

 

“De sfinx symboliseerde eertijds het leven in de dood, maar dit leven kon zonder het lichaam niet bestaan. Het mausoleum diende, zoals de piramide, voor het lichaam te zorgen en het te bewaren. De monumentale grafcultuur stelde de gegoede mens in de 19de eeuw zo in staat zijn eigen dood te ensceneren en te overleven.”

– Guy Liagre

Het raadsel van de sfinx

Cursief

Natuurlijk is het een waardevolle verworvenheid dat mensen in intieme kring hardop kond doen van gevoelens die vroeger in het duister moesten blijven woekeren. Maar de wellust waarmee intimiteiten aan wildvreemden opgedrongen worden lijkt mij echt iets van een naderende zondvloed.
Willem Verstraaten
Het visioen voltrekt zich, het ongeziene wordt gezien en Aengus zal vanaf nu de rest van zijn leven naar haar op zoek blijven. Steeds zal hij hopen om haar terug te vinden, haar lippen te kussen, haar handen te nemen en, samen lopend door het hoge gras, de zilveren en gouden appels te plukken van de maan en de zon - tot het einde der tijden....
Ingrid de Bonth

De huidige gangbare ‘explicatie’ ofwel uitleg van het Tableau is vooral een opsomming van wat er feitelijk te zien is en dat brengt de leerling-vrijmetselaar niet echt verder. Vrij logisch dat het dan geen bindend onderdeel van het ritueel hoeft te zijn, als de leerling hier toch niets van leert. Het enige pluspunt is, dat een dergelijke uitleg het Tableau even in de belangstelling zet, als een kennelijk belangrijk object in de werkplaats.”

– Ruud Luder

Het tableau als vergezicht

Altaar en kubieke steen

“Alle grote religieuze stromingen hebben invloedrijke denkers van formaat gekend en kennen die nog. Het zou onderwerp kunnen zijn van een boeiend onderzoek waarom de vrijmetselarij nooit een groot levensbeschouwelijk en invloedrijk denker opgeleverd van het formaat van Augustinus, Luther, Martin Luther King of de bevrijdingstheoloog Dom Helder Camara.”

– Karel Musch

Word deelnemer en ontvang Thoth

Word deelnemer van Ritus en Tempelbouw en ontvang elke twee maanden Thot.